Zaznacz stronę

Copywriting i webwriting często stosowane są zamiennie, zaś o m-writingu słyszało niewielu. Czym różnią się te terminy? Czy wszystkie trzy dotyczą tworzenia treści internetowych? Jakimi technikami się posługują? W poniższym tekście nie tylko rozwiewamy wątpliwości terminologiczne, ale także prezentujemy, jak wygląda copywriting, webwriting i m-writing stosowany w praktyce.

Webwriting – punkt wyjścia do tworzenia tekstów

Webwriting najprościej można określić jako zbiór zasad pomocnych przy wypełnianiu stron internetowych treścią. To uwagi dotyczące tego, co napisać, w jaki sposób komponować tekst, strukturyzować go. Reguły webwritingu to zarówno ogólne wskazówki (np.: treść powinna być oryginalna i wartościowa), jak i konkretne kroki pozwalające na uczynienie komunikatu bardziej przystępnym dla czytelnika (np.: tekst powinien być podzielony na sekcje opatrzone nagłówkami i zawierać wypunktowania).

Webwriting uwzględnia różnice w odbiorze tekstu linearnego (zawartego np. w książce) i hipertekstu (dominującego w internecie). Jego zasady powinni mieć na uwadze twórcy wszystkich typów komunikatów umieszczanych w sieci: wpisów blogowych, recenzji, artykułów sponsorowanych, tekstów ofertowych, e-booków itd. W centrum zainteresowania webwritingu leży wzbudzenie zainteresowania u czytelnika, nie pomija on jednak kwestii technicznych – szczególnie dostosowania tekstu do tego, by mógł on być łatwo odnaleziony po wpisaniu zapytania w wyszukiwarkę.

Copywriting – rzemiosło i sztuka

Trudno stworzyć definicję, która objęłaby całokształt copywritingu. Lepiej poprzestać na jak najogólniejszym tłumaczeniu i termin ten wyjaśnić jako ,,tworzenie tekstu”. Osobę będącą jednocześnie pomysłodawcą treści, jej redaktorem i weryfikatorem określamy mianem copywritera. To człowiek, który odpowiada za każdy etap pracy nad tekstem – wyszukanie informacji, wybranie odpowiedniej formy podawczej (poradnik, tekst ofertowy, studium przypadku) oraz ostateczny kształt językowy.

Większość copywriterów pisze treści perswazyjne, musi zatem posiadać wiedzę z dziedziny marketingu. Część z nich, tworząca teksty na witryny i portale, korzysta z zasad webwritingu i uwzględnia podczas swojej pracy mechanizmy działania wyszukiwarek internetowych.

Odmiany copywritingu

Istotną różnicą między copywritingiem i webwritingiem jest fakt, że ten pierwszy nie ogranicza się do pisania treści internetowych. Copywriter poza witrynami może tworzyć ulotki, broszury informacyjne, katalogi, slogany, reklamy telewizyjne, prasowe i radiowe. Istnieje co najmniej kilkanaście odmian copywritingu, przy czym wciąż tworzone są kolejne.

Wyróżnia się m.in.:

  • SEO copywriting – niegdyś skupiający się na umieszczaniu w tekście fraz kluczowych, obecnie polegający na tworzeniu tekstów zarówno przyjaznych wyszukiwarkom, jak i wartościowych;
  • content copywriting – dostarczający treści przynoszące konkretne korzyści czytelnikom (poradniki, instrukcje, merytoryczne opracowania);
  • sales copywriting – koncentrujący się na sprzedaży produktów oraz usług;
  • techniczny copywriting – o wysokim poziomie trudności, wymaga wyspecjalizowanej wiedzy technicznej w określonej dziedzinie;
  • copywriting kreatywny – wymagający nieszablonowego myślenia (tworzenia haseł opartych o gry słowne, stosowania techniki storytellingu, budowania opowieści i zwrotów wychodzących poza powszechnie znane schematy).

M-writing – nowość i przyszłość copywritingu

To stosunkowo nowy termin, który można najprościej zdefiniować jako ,,tworzenie treści dostosowanych do urządzeń mobilnych”. Bywa nazywany również smartwritingiem ze względu na dużą grupę docelową, jaką stanowią użytkownicy smartfonów. M-writing czerpie garściami z webwritingu i copywritingu. Modyfikuje jednak część zasad. Uwzględnia specyfikę odbioru tekstu zamieszczonego na mniejszym ekranie czy preferencje tematyczne osób korzystających z internetu w telefonie.

Webwritingowi, copywritingowi i m-writingowi przyświeca jeden cel – stworzenie tekstu, który zainteresuje i przyciągnie czytelnika. Stąd podobieństwo tych terminów i stosowanych przy ich okazji technik – skupiających się na dostarczeniu zarówno wartościowej merytorycznie, jak i ciekawie skomponowanej treści.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj poprzedni wpis:
Smartwriting – jak tworzyć treści na smartfony?

Czym różni się odbiór tekstu zawartego w książce od percepcji treści internetowych - to pytanie straciło na aktualności. Dziś psycholodzy,...

Zamknij