Zaznacz stronę

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstw, określana także mianem niewypłacalności, stanowi najczęstszą przyczynę ich upadku. By nie dopuścić do pojawienia się takiej sytuacji właściciele przedsiębiorstw już podczas zakładania działalności planują strategie marketingowe, które pomogą im zwiększyć sprzedaż i utrzymać się na rynku.

Co jest przyczyną zmniejszania się ilości zysków ze sprzedaży?

Eksperci w dziedzinie ekonomii wskazują na trzy główne grupy czynników, które negatywnie wpływają na sprzedaż. Są to: czynniki makroekonomiczne, mikroekonomiczne  oraz tzw. czynniki branżowe.

Czynniki makroekonomiczne

Czynniki makroekonomiczne odnoszą się do sytuacji rozgrywających się poza danym przedsiębiorstwem, ale mających realny wpływ na jego funkcjonowanie. Chodzi tu głównie o sytuacje związane z wahaniem kursów walut, wprowadzaniem podatków akcyzowych przez kolejne rządy, czy słabnącym popytem na rynkach zagranicznych.

Czynniki mikroekonomiczne

Czynniki mikroekonomiczne zaś to takie, które w całości uzależnione są od danego przedsiębiorstwa, a więc nazywane są czynnikami wewnętrznymi. By te nie doprowadzały do upadku firmy, koniecznym jest, by jej sytuacja była stale monitorowana, a wszelkie problemy pokonywane zaraz gdy się pojawią. Sygnały o problemach finansowych przedsiębiorstwa mogą być związane z kapitałem obrotowym, zadłużeniem zewnętrznym lub nakładami przeznaczanymi na środki trwałe w trakcie budowy.

Czynniki branżowe

Czynniki branżowe każdorazowo odnoszą się do specyfiki działania konkretnej firmy i wiążą się ze zmianami technologicznymi, pojawianiem się konkurencji oraz wahaniami cen surowców i słabnącą kondycją finansową nabywców oferowanych dóbr.

10 sposobów na poprawę zysków ze sprzedaży

Do czynników mających wpływ na zwiększanie się korzyści finansowych, wynikających z obrotu towarów i oferowaniem usług zaliczyć należy:

  • chwalenie się sukcesami,
  • budowanie relacji z klientami,
  • stosowanie efektywnego copywritingu,
  • polepszanie opinii o swojej marce,
  • korzystanie z e-mail marketingu,
  • zbudowanie programu partnerskiego,
  • doskonalenie jakości produktów,
  • obniżki cenowe,
  • dystrybucja kuponów rabatowych,
  • budowanie systemu rekomendacji.

Chwalenie się sukcesami buduje wiarygodność i prestiż marki, bezpośrednio wpływając na stosunek jaki wobec niej prezentują potencjalni klienci. Firma, która coś osiąga, zdobywa certyfikaty, stale działa to w oczach innych przedsiębiorstwo wzbudzające zaufanie.

Efektywny copywriting to element strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa, które chce tworzyć konkurencyjny biznes. Za sprawą dobrze napisanego tekstu można nie tylko nakłonić klientów do zakupu i nimi manipulować  lecz także podnieść popularność marki w Internecie.

 

Strategią zdecydowanie bardziej wymagająca wydaje się być budowanie systemu partnerskiego. Click To Tweet Jest to jednak metoda niezwykle opłacalna, gdyż pomaga pozyskiwać rzeszę stałych i lojalnych klientów. Sieci pracowników współtworzących system mogą być utrzymywane przy maksymalnej redukcji kosztów wynagrodzeń, którymi zazwyczaj są wyłącznie prowizje od sprzedaży.

Jak powszechnie wiadomo, na potencjalnych kupujących, zwłaszcza gdy są nimi kobiety, najlepiej działa hasło: „promocja”. Tę prawdę wykorzystują wszelkie jednostki budujące kapitał za sprawą sprzedaży, nieustannie kusząc obniżkami cen i rabatami, także poprzez informowanie o nich online.

Czy wymienione sposoby poprawy zysków ze sprzedaży zawsze się sprawdzają?

Tak naprawdę żadna z wymienionych technik nie podniesie znacząco słupków sprzedażowych, jeśli zostanie wdrożona jako jedyna. Nawet system partnerski bez odpowiedniej reklamy, opartej o  wysoką jakość produktów lub promocje nie ma szans powodzenia. Trzeba, by firma podejmująca jakiekolwiek działania w tym zakresie poprzedziła je audytem, który wskaże rzeczywiste potrzeby w  zakresie marketingu i pomoże je zrealizować.

Wymiana towarów i usług na przestrzeni lat przyjmowała różne formy, towarzysząc człowiekowi niemal od zawsze i budując dochodowe biznesy od setek lat. Podstawą jej istnienia zawsze była potrzeba konsumencka, naprzeciw której wychodził ktoś zdolny ją zaspokoić. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorca notujący niesłabnące zyski ze sprzedaży to zawsze ten, który oferuje produkty niezbędne lub taki, który potrafi przekonać innych, że jego towary takie są.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak działa marketing wirusowy?

Działania mające na celu budowanie pozycji danego przedsiębiorstwa mogą przyjmować bardzo wiele różnych form, definiowanych jako marketing. Jedną z jego...

Zamknij