Zaznacz stronę

Sposoby na promocje usług lub produktów

Zapewne każdy wytwórca dóbr konsumpcyjnych zaspokajających potrzeby  klientów życzyłby sobie, aby to właśnie jego produkt był na ustach wszystkich ludzi. Doprowadzić do sytuacji, w której nasz produkt jest rozchwytywany i zbiera pochlebne opinie wśród mediów opiniotwórczych. Byłoby to wielce korzystne zarówno z uwagi na fakt zwiększenia poziomu sprzedaży jak i zwiększenia pozytywnego wizerunku naszej firmy wśród osób korzystających z jej usług, bądź w niej się zaopatrujących.  Krokiem w stronę stworzenia tak atrakcyjnie wyglądającej wizji jest skorzystanie z różnorodnych technik marketingowych nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności proponowanego przez nas towaru w oczach klientów. Skoncentruję się na zagadnieniach marketingu szeptanego i jego różnych odmianach.

Sposoby promocji swoich produktów lub usług można podzielić na te które używamy w internecie, na te które wykonujemy poza światem www, oraz te, które są obecne zarówno w obszarze globalnej sieci jak i poza nią. Do tych, które stosujemy w internecie należą: brand blogging (tworzenie blogów), viral marketing (marketing wirusowy), community marketing (marketing społeczny). Do drugiego typu zaliczam – evangelist marketing (zaawansowana forma marketingu szeptanego) oraz casual marketing. Do trzeciego natomiast – product seeding (umieszczanie produktów), cause marketing (wspieranie kwestii społecznych).

Evangelism Marketing

Czerpiącym swoją nazwę z nomenklatury religijnej, evangelism marketing (marketing ewangelistyczny) zapewnia osobom stosujących się do jego zaleceń rozpowszechnianie informacji przez wolontariuszy, oparte nie na chęci uzyskania zysku, lecz na prawdziwej wierze w jakość i przydatność produktu, który u nas zakupili. Wiara ta zakotwiczona w osobach korzystających z naszych produktów stanowi element marketingu który o wiele silniej oddziaływuje na konsumenta aniżeli tradycyjna reklama – klienci raczej zaufają znajomym, czy też osobom sobie znanym, niż reklamom, zwłaszcza gdy środki masowego przekazu są dziś wypełnione po brzegi materiałami tego typu. Do jego zalet zalicza się niezależność osób przekazujących pozytywny wizerunek naszej marki, oraz możliwość zastosowania tego typu marketingu do niemal każdego produktu. Ponadto osoby czynnie zaangażowane w promocje mogą często spotykać się i tworzyć warunki do rozmowy na temat najistotniejszych zmian jakie można wprowadzić (customer feedback). Tak postępują firmy, które chcąc wprowadzić zmiany, sięgają po opinię swoich klientów, aby nowa, zmieniona oferta była jak najlepiej dopasowana do potrzeb odbiorców.

Marketing wirusowy

Marketing wirusowy jest kolejnym rozwiązaniem mogącym przynieść ogromne korzyści, jeśli zastosowany jest w odpowiedni sposób. W tym przypadku głównie liczy się pomysł na zaszokowanie/rozśmieszenie/zainteresowanie widza poprzez ciekawie zaprojektowaną i wykonaną reklamę w formie aplikacji na stronie www, krótki filmik video lub innych form przekazu informacji. Krótkometrażowe filmiki pokazujące niecodzienne wydarzenia, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do promowanego produktu/usługi niejednokrotnie obiegały cały świat jako kontrowersyjne materiały. Przysparzają one rozgłosu swoim twórcom, gdyż mogą być transmitowane w mediach, docierając do osób nie korzystających z internetu jako głównego źródła najświeższych informacji. Swego czasu bardzo duży rozgłos zdobył Marc Ecko, projektant ubrań i graficiarz, startując z reklamą opartą na idei marketingu wirusowego, przedstawiającą sytuację malowania sprayem napisu na jednym  silników Air Force One (samolot okazał się nie być tym, za który wszyscy go uważali, gdyż był to jedynie przemalowany Boeing 747).

Marketing szeptany a rozpoznawalność marki

Kolejnym sposobem na zwiększenie świadomości istnienia naszej oferty w świadomości osób interesujących się tym sektorem w którym działa nasza firma, jest aktywne uczestniczenie w życiu blogerów. Tworzenie blogów tematycznych, na których zamieszczamy istotne informacje, dzielimy się nimi bezpłatnie, zwiększa naszą wiarygodność i podkreśla istnienie w sferze internetu. Również promowanie i wspieranie niewielkich społeczności tworzących grupy zainteresowania, udzielających się przeważnie na łamach for internetowych, blogów lub innych stron dostępnych w internecie jest sposobem na zwiększenie popularności marki w internecie. Ich działalność skupia się wokół naszej marki, promując ją i udostępniając dużą ilość wartościowych informacji do powszechnej świadomości. Marketing społecznościowy, bo o nim jest mowa, łączy zarazem działania marketingu szeptanego i wirusowego – oprócz informowania o produkcie, stara się stworzyć więź między klientem a danym produktem (wywołać emocje o pozytywnym charakterze, wiążące człowieka z produktem). Istnieje wiele zalet korzystania z marketingu społecznościowego – należą do nich: możliwość zbierania różnorodnych opinii o produkcie. Daje to możliwość zareagowania i poprawienia swojej usługi w sposób bardziej precyzyjny, odnosząc te działania do potrzeb niewielkiej, lecz ważnej z punktu widzenia zaangażowania w promocję naszego produktu grupy osób. Członkowie takiej społeczności, wiedząc że ich prośby są brane pod uwagę, będą stanowić istotną grupę promującą naszą ofertę w internecie. Jednocześnie, otwarcie się na opinię osób należących do grona najbardziej zainteresowanych naszym produktem, daje możliwość wyłapania i zastosowania nowych pomysłów w dziedzinie reklamy lub promocji. Służy temu organizowanie różnych konkursów na zaprojektowanie któregoś z elementów promocji, z jednoczesnym zagwarantowaniem atrakcyjnej nagrody. Jednocześnie, grupa taka może stale diagnozować np. naszą główną stronę www, ułatwiając nam korygowanie jej zawartości i łatwości w obsłudze. Klienci skupieni wokół naszej marki są również bardzo ważnym sektorem z powodu zaufania, jakim darzą nowości przez nas wprowadzane. Stali klienci są pierwszymi, którzy sprawdzają nasze nowe produkty i stanowią jednocześnie grupę opiniotwórczą, zachęcając ludzi nieskojarzonych z naszą ofertą do zakupu.  W dobie funkcjonowania różnorakich portali społecznościowych skupiających w swoim obrębie ludzi nastawionych na zawieranie kontaktów i wymiany spostrzeżeń, założenie odpowiedniej sekcji dotyczących naszej oferty nie jest wymagającym zadaniem, lecz jednocześnie należy być ostrożnym aby nie zniechęcić do nas ludzi zbyt nachalną próbą zaistnienia w świadomości konsumentów.

Marketing szeptany obejmuje również swoim zakresem tzw. product seeding, czyli umieszczanie produktów – polega on na dostarczaniu próbek swoich towarów bezpłatnie do osób mających pewien rodzaj wpływu w danym sektorze i tworzenie przez nich pozytywnego wizerunku w oczach innych. Korzystamy wtedy z autorytetu, jaki posiada osoba do której kierujemy swoją propozycję promocji. Product seeding obejmuje przekazanie produktu osobie wpływowej bez żadnych zobowiązań lub do wypróbowania przed wprowadzeniem go na rynek. W świecie internetu product seeding ma miejsce w momencie, gdy umieszczamy linki do naszej strony na najpopularniejszych serwisach typu youtube lub wykop.

Cause marketing opiera się na wspieraniu pewnych kwestii społecznych. Będąc aktywną jednostką, ukazujemy innym nasze zaangażowanie i zyskujemy jednocześnie szacunek i zaufanie do nas samych jak i do dziedzin życia, w których się realizujemy – czyli również i do przedsięwzięć na polu promocji oferty naszej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Employer branding

Budowanie wizerunku firmy na rynku pośród konkurencji działającej w tym samym sektorze jest istotne wizerunku firmy na rynku pośród konkurencji...

Zamknij